Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Cam Ninh

Sơ lược về Tướng:

Công: 1440

Thủ: 540

HP: 4365
> Kỹ Năng Thường : [ Cẩm Phàn ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Oanh Thiên Phá Toái ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Thâm Uyên Đoạn Hồn Trảm ]