Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Chu Du

Sơ lược về Tướng:

Công: 2680

Thủ: 1000

HP: 8140

> Kỹ Năng Thường : [ Phần Diệt ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Hồng Liên Nghiệp Hỏa ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Tà Hồng Liên Kiếp Diễm ]

> Tuyệt Kỹ Kết Hợp : [ Tà Hồng Liên Phần Thế ]