Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Chu Thái

Sơ lược về Tướng:

Công: 1215

Thủ: 540

HP: 5400
> Kỹ Năng Thường : [ Lực Chiến ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Phá Vương Tá Giáp ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Đại Nhật Bất Diệt Thân ]