Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Công T. Toản

Sơ lược về Tướng:

Công: 405

Thủ: 180

HP: 1800
> Kỹ Năng Thường : [ Nghĩa Tòng ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Bạch Mã Nghĩa Tông ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Thiên Uy Liệt Đao ]