Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Đại Kiều

Sơ lược về Tướng:

Công: 405

Thủ: 180

HP: 1800
> Kỹ Năng Thường : [ Quốc Sắc ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Quốc Sắc Lưu ly ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Khuynh Quốc Khuynh Thành ]