Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Đinh Phụng

Sơ lược về Tướng:

Công: 405

Thủ: 180

HP: 1800
> Kỹ Năng Thường : [ Phấn Tấn ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Phong Quyển Tàn Vân ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Kiên Giáp Lợi Binh ]