Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Đổng Trác

Sơ lược về Tướng:

Công: 1215

Thủ: 540

HP: 5400
> Kỹ Năng Thường : [ Bạo Lệ ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Tửu Trì Nhục Lâm ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Bạo Ngược Hắc Phong Kích ]