Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Gia C.Lượng

Sơ lược về Tướng:

Công: 2814

Thủ: 1050

HP: 8547
> Kỹ Năng Thường : [ Thần Kỵ ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Thần Quỷ Thất Tinh ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Thần Luyện Bát Trận Đồ ]

> Tuyệt Kỹ Kết Hợp : [ Thiên Nhân Tám Trận ]