Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Điển Vi

Sơ lược về Tướng:

Công: 1215

Thủ: 540

HP: 5400
> Kỹ Năng Thường : [ Lôi Đình Nhất Kích ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Cổ Chỉ Ác Lai ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Bát Phương Quỷ Trảm Nhận ]