Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Hàn Đang

Sơ lược về Tướng:

Công: 345

Thủ: 180

HP: 2175
> Kỹ Năng Thường : [ Cung Kỵ ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Hỗn Độn Liên Thứ ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Cổ Nhược Kim Thang ]