Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Hoa Đà

Sơ lược về Tướng:

Công: 1440

Thủ: 540

HP: 4365
> Kỹ Năng Thường : [ Thanh Nang ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Thánh Thủ Hồi Xuân ]