Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Hoàng Cái

Sơ lược về Tướng:

Công: 1215

Thủ: 540

HP: 5400
> Kỹ Năng Thường : [ Khổ Nhục ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Phi Kinh Trảm Cúc ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Hoa Thuyền Băng Thiên Chàng ]