Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Hoàng N. Anh

Sơ lược về Tướng:

Công: 1035

Thủ: 540

HP: 6525
> Kỹ Năng Thường : [ Quỷ Đạo ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Kính Hồng Tuyết Liên ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Ngũ Hành Bát Quái Trận ]