Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Hoàng Trung

Sơ lược về Tướng:

Công: 1440

Thủ: 540

HP: 4365
> Kỹ Năng Thường : [ Thần Cung ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Vạn Tiễn Oan Minh ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Tinh Nguyệt Liệt Nhật Cung ]