Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Khương Duy

Sơ lược về Tướng:

Công:1440

Thủ:540

HP:4365
> Kỹ Năng Thường : [ Thần Mưu ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Huyết Chiến Bát Phương ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Tinh Vẫn Tam Thiên Lôi ]