Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Kỷ Linh

Sơ lược về tướng:

Công: 405

Thủ: 180

HP: 1800
> Kỹ Năng Thường : [ Cự Phủ ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Địa Liệt Cuồng Phủ ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Thiên Uy Liệt Đao ]