Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Lăng Thống

Sơ lược về Tướng:

Công: 345

Thủ: 180

HP: 2175
> Kỹ Năng Thường : [ Toàn Phong ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Hung Sát Tập Hổ ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Cổ Nhược Kim Thang ]