Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Giả Hủ

Sơ lược về Tướng:

Công: 1440

Thủ: 540

HP: 4365
> Kỹ Năng Thường : [ U Minh ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Hỏa Bộc Lưu Tinh ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Quỷ Phệ U Trảo Chú ]