Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Liêu Hóa

Sơ lược về Tướng:

Công: 345

Thủ: 180

HP: 2175
> Kỹ Năng Thường : [ Tiên Phong ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Thiết Tỏa Hoàng Giang ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Tiên Phong Chi Dũng ]