Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Lỗ Túc

Sơ lược về Tướng:

Công: 1215

Thủ: 540

HP: 5400
> Kỹ Năng Thường : [ Đế Minh ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Quốc Sĩ Vô Song ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Lẫm Thủy Hắc Lân Tế ]