Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Lữ Bố

Sơ lược về Tướng:

Công: 2016

Thủ: 050

HP: 12789
> Kỹ Năng Thường : [ Thần Phẫn ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Thiên Hạ Vô Song ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Thần Quỷ Vô Song Kích ]

> Tuyệt Kỹ Kết Hợp : [ Vô Song Thí Thần Kích  ]