Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Lữ Mông

Sơ lược về Tướng:

Công: 1215

Thủ: 540

HP: 5400
> Kỹ Năng Thường : [ Phục Binh ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Bạch Y Độ GIang ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Vạn Hỏa Phần Thương Cung ]