Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Lục Tốn

Sơ lược về Tướng:

Công: 1035

Thủ: 540

HP: 6525
> Kỹ Năng Thường : [ Hỏa Kế ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Hỏa Thiêu Liên Doanh ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Sí Viêm Thiên Long Diệt ]