Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Lưu Bị

Sơ lược về Tướng:

Công: 1215

Thủ: 540

HP: 5400
> Kỹ Năng Thường : [ Nhân Đức ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Duy Hiền Duy Đức ]