Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Lưu Phong

Sơ lược về Tướng:

Công: 345

Thủ: 180

HP: 2175
> Kỹ Năng Thường : [ Trảm Sát ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Thiết Bích Thương Trận ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Tường Đồng Vách Sắt ]