Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Lý Điển

Sơ lược về Tướng:

Công: 345

Thủ: 180

HP: 2175
> Kỹ Năng Thường : [ Trì Phong ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Mãnh Liệt Truy Kích ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Nghịch Chuyển Càn Khôn ]