Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Mã Đằng

Sơ lược về Tướng:

Công: 405

Thủ: 180

HP: 1800
> Kỹ Năng Thường : [ Tiễn Đạp ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Toàn Quân Đột Kích ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Kinh Thiên Thiết Kỵ ]