Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Mã Đại

Sơ lược về Tướng:

Công: 345

Thủ: 180

HP: 2175

> Kỹ Năng Thường : [ Tiềm Tập ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Vạn Quân Phá Địch ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Kinh Thiên Thiết Kỵ ]