Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Hạ Hậu Đôn

Sơ lược về Tướng:

Công: 2016

Thủ: 1050

HP: 12789
> Kỹ Năng Thường : [ Cương Liệt ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Thị Huyết Thành Tính ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Độc Lang Lôi Đình Phá ]

> Tuyệt Kỹ Kết Hợp : [ Độc Lang Thiên Quân Phá