Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Mã Siêu

Sơ lược về Tướng:

Công: 1035

Thủ: 540

HP: 6525
> Kỹ Năng Thường : [ Thiết Kỵ ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Hoành Tảo Thiên Quân ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Địa Liệt Thương Long Phá ]