Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Nam Hoa

Sơ lược về Tướng:

Công: 1215

Thủ: 540

HP: 5400
> Kỹ Năng Thường : [ U Kiếm Quỷ Ngục ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Phá Toái Hư Không ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Ngũ Lôi Hóa Cực Chú ]