Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Ngụy Diên

Sơ lược về Tướng:

Công: 1215

Thủ: 540

HP: 5400
> Kỹ Năng Thường : [ Huyết Sát ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Tinh Hồng Nộ Nhận ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Cuồng Phủ Toái Sơn Hà ]