Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Phan Chương

Sơ lược về Tướng:

Công: 405

Thủ: 180

HP: 1800
> Kỹ Năng Thường : [ Thủy Độc ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Quyết Nhất Tử Chiến ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Huyết Đao Cuồng Phủ ]