Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Pháp Chính

Sơ lược về Tướng:

Công: 1215

Thủ: 540

HP: 5400
> Kỹ Năng Thường : [ Phong Hồn Tỏa Phách ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Quỷ Liệt Hồn Sát ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Hà Đồ Tinh Cung Trận ]