Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Quách Gia

Sơ lược về Tướng:

Công: 1440

Thủ: 540

HP: 4365
> Kỹ Năng Thường : [ Thiên Đố ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Thần Kỵ Bách Biến ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Di Kế Định Kiến Hồn ]