Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Quách Tỷ

Sơ lược về Tướng:

Công: 345

Thủ: 180

HP: 2175
> Kỹ Năng Thường : [ Chiến Hống ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Phệ Huyết Ma Thương ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Hủy Thiên Phách Đao ]