Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Hạ Hầu Uyên

Sơ lược về Tướng:

Công: 405

Thủ: 180

HP: 1800
> Kỹ Năng Thường : [ Bôn Tập ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Thiên Lý Tập Nhân ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Phong Trì Kỳ Tập ]