Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Quan Vũ

Sơ lược về Tướng:

Công: 2016

Thủ: 1050

HP: 12789
> Kỹ Năng Thường : [ Võ Thánh ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Vũ Thần Giáng Thế ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Thanh Long Liệt Diễm Trảm ]

> Tuyệt Kỹ Kết Hợp : [ Vũ Thần Tuyệt Sát Trảm ]