Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Tả Từ

Sơ lược về Tướng:

Công: 2814

Thủ: 1050

HP: 8547

> Kỹ Năng Thường : [ Mê Tiên ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Thần Quỷ Khôn Lường ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Thương Long Băng Sát Trận ]

> Tuyệt Kỹ Kết Hợp : [ Đế Long Vẫn Tinh Trận ]