Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Tào Nhân

Sơ lược về Tướng:

Công: 405

Thủ: 180

HP: 1800
> Kỹ Năng Thường : [ Hùng Sư ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Tật Phong Đan Kỵ ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Bát Môn Kim Tỏa Trận ]