Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Tào Tháo

Sơ lược về Tướng:

Công: 1035

Thủ: 540

HP: 6525
> Kỹ Năng Thường : [ Kiêu Hùng ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Thiên Hạ Tâm Quy ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Phách Chủ Thần Uy Trảm ]