Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Thái Sử Từ

Sơ lược về Tướng:

Công:2016

Thủ:1050

HP:12789

> Kỹ Năng Thường : [ Mảnh Hổ ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Hổ Báo Thí Thân ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Phách Vực Oanh Lôi Trảm ]

> Tuyệt Kỹ Kết Hợp : [ Long Phi Cuồng Lôi Trảm ]