Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Thái Văn Cơ

Sơ lược về Tướng:

Công:480

Thủ:180

HP:1455
> Kỹ Năng Thường : [ Khuynh Thành ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Đoạn Tràng Ma Âm ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Phong Trì Kỳ Tập ]