Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Tiểu Kiều

Sơ lược về Tướng:

Công: 345

Thủ: 180

HP: 2175
> Kỹ Năng Thường : [ Thiên Hương ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Quốc Sắc Thiên Hương ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Khuynh Quốc Khuynh Thành ]