Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Tôn Kiên

Sơ lược về Tướng:

Công: 1440

Thủ: 540

HP: 4365
> Kỹ Năng Thường : [ Tru Sát ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Nhân Giả Vi Vương ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Hổ Uy Nhiếp Thiên Địa ]