Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Tôn Quyền

Sơ lược về Tướng:

Công: 1440

Thủ: 540

HP: 4365
> Kỹ Năng Thường : [ Chế Hành ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Quân Lâm Thiên Hạ ]