Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Tôn Sách

Sơ lược về Tướng:

Công: 1035

Thủ: 540

HP: 6525
> Kỹ Năng Thường : [ Phách Vương ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Truy Hồn Đoạt Phách ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Nhất Nộ Trảm Thương Khung ]