Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Tôn T. Hương

Sơ lược về Tướng:

Công: 480

Thủ: 180

HP: 1455
> Kỹ Năng Thường : [ Kiêu Cơ ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Cân Mão Vô Song ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Hồng Nhan Loạn Vũ ]