Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Trần Cung

Sơ lược về Tướng:

Công: 1440

Thủ: 540

HP: 4365
> Kỹ Năng Thường : [ Chế Nộ ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Hàn Lam Băng Ngục ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Chiến Trận Tù Thiên Địa ]