Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Triệu Vân

Sơ lược về Tướng:

Công:1035

Thủ: 540

HP: 6525
> Kỹ Năng Thường : [ Long Đảm ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Long Chiến Bát Hoang ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Long Đàm Diệt Hồn Thương ]